Overgangsrecht beschermd wonen

Beschermd wonen (GGZ-C pakket) is wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met een psychiatrische diagnose. Sinds 1 januari 2015 valt beschermd wonen onder de Wmo 2015. De 'centrumgemeenten maatschappelijke opvang & beschermd wonen' zijn hiervoor verantwoordelijk U vindt een overzicht van de centrumgemeenten op Regioatlas.

Had u op 31 december 2014 een AWBZ-indicatie voor beschermd wonen? Dan heeft u overgangsrecht gekregen. Hoe lang uw overgangsrecht duurt hangt af van uw situatie.  

 

Let op: uw commentaar wordt alleen gebruikt om deze website te verbeteren. We kunnen geen individuele vragen beantwoorden.  Heeft u een vraag over langdurige zorg? Bel dan het Juiste Loket, (030) 7897878. Of stuur een e-mail naar meldpunt@juisteloket.nl.