Overgangsrecht beschermd wonen

Laatste wijziging: 1 juni 2018

Beschermd wonen is wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met een psychiatrische diagnose. Sinds 1 januari 2015 valt beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Overgangsrechten vanuit de AWBZ

Had u op 31 december 2014 een AWBZ-indicatie voor beschermd wonen? Dan heeft u overgangsrecht gekregen. Hoe lang uw overgangsrecht duurt hangt af van uw situatie.  

GGZ-C-pakket: overgangsrecht tot uiterlijk 2021

Had u op 31 december 2014 een geldig AWBZ-indicatie voor beschermd wonen (GGZ C-pakket)? Dan geldt het overgangsrecht voor u.

Tijdens het overgangsrecht houdt u recht op de zorg die in uw AWBZ-indicatie staat (beschermd wonen met bijbehorende ondersteuning). Voor beschermd wonen kan het overgangsrecht tot 1-1-2021 duren. Maar het overgangsrecht kan voor u al eerder stoppen. Namelijk als:

  • De einddatum op uw AWBZ-indicatie vóór 1-1-2021 is. 
  • U een nieuw aanbod krijgt van uw gemeente, en u daarmee akkoord gaat.

Let op: het persoonsgebonden budget valt niet onder dit extra lange overgangsrecht. Voor het pgb gold een overgangsrecht van één jaar (alleen in 2015). Dit staat los van uw recht op het GGZ C-pakket zelf. U kunt altijd weer een pgb aanvragen bij uw gemeente als u dat wilt. 

Beschermd wonen-plek met GGZ-B pakket

Het is mogelijk dat u op een beschermd wonen-plek woont, maar een indicatie heeft voor ‘verblijf met behandeling’ (GGZ-B). Deze situatie geldt als u:

  • Behandeling heeft gehad in een GGZ-instelling o.b.v. een GGZ B-pakket EN 
  • De behandeling vóór 1 januari 2015 gestopt is EN
  • U op 1 januari 2015 op een beschermd wonen-plek van de GGZ-instelling woonde en daar nog steeds woont

In deze situatie betaalt het zorgkantoor uw zorg op grond van de Wlz. Maar uw zorgvraag hoort eigenlijk thuis bij de gemeente (Wmo-beschermd wonen).

Zie Overgangsrecht ggz-b indicaties voor meer informatie. 

Wat gebeurt er als het overgangsrecht stopt?

Wilt u na afloop van uw overgangsrecht in een beschermde woonomgeving blijven wonen? Dan kunt u terecht bij de gemeente waar u beschermd wilt wonen. De gemeente geeft u informatie over de mogelijkheden en de aanmeldprocedure.  

Ondersteuning bij de aanvraag

Heeft u problemen met het aanvragen van beschermd wonen? U kunt dan: