Overgangsrecht beschermd wonen

Beschermd wonen (GGZ-C pakket) is wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met een psychiatrische diagnose. Sinds 1 januari 2015 valt beschermd wonen onder de Wmo 2015. De 'centrumgemeenten maatschappelijke opvang & beschermd wonen' zijn hiervoor verantwoordelijk U vindt een overzicht van de centrumgemeenten op Regioatlas.

Had u op 31 december 2014 een AWBZ-indicatie voor beschermd wonen? Dan heeft u overgangsrecht gekregen. Hoe lang uw overgangsrecht duurt hangt af van uw situatie.  

 

Wilt u persoonlijk advies? Neem contact op met het Juiste Loket (voor cliënten, naasten en professionals)