Overgangsrecht GGZ-B indicaties (tot 1-1-2018)

Heeft u op 1 januari 2015 op grond van overgangsrecht een indicatie gekregen voor ggz-behandeling en verblijf (GGZ-B) met een einddatum van 31-12-2017? Dit overgangsrecht loopt af op 1 januari 2018. Uw GGZ-B indicatie eindigt dan. Maar u kunt erop rekenen dat u ook na 1 januari 2018 de zorg krijgt die bij u past.

Kunt u uw behandeling met verblijf in de GGZ voortzetten?

Uw behandelaar bepaalt of u nog steeds behandeling met verblijf in de GGZ nodig heeft. Als de behandelaar vindt dat dit zo is, dan kan hij of zij bij het CIZ een verlenging van de GGZ-B indicatie aanvragen. Het CIZ toetst deze aanvraag. Dit wordt ‘herindicatie’ genoemd. Het CIZ kan voor maximaal 3 jaar een nieuwe GGZ-B indicatie afgeven. Uw zorg wordt dan nog steeds betaald vanuit de Wlz.

Het streven is om dit herindicatietraject uiterlijk 1 juli 2017 af te ronden. U heeft dan een half jaar de tijd om de voortzetting van de zorg vanaf 1 januari 2018 goed te regelen, samen met uw behandelaar, ggz-instelling en eventueel andere organisaties.

Wat als u niet meer in aanmerking komt voor behandeling met verblijf in de GGZ?

Overleg met uw behandelaar welke zorg of ondersteuning u nodig heeft. Afhankelijk van uw zorgvraag kunt u een aanvraag doen bij het CIZ (Wlz-zorg), uw gemeente (Wmo-ondersteuning, bijvoorbeeld beschermd wonen) en/of uw zorgverzekeraar (Zvw, bijvoorbeeld GGZ-behandeling zonder verblijf). Uw behandelaar kan u hierbij helpen.

Hoe wordt u geïnformeerd?

U heeft inmiddels een brief gekregen van het CIZ. Ook uw zorginstelling is geïnformeerd. Heeft u vragen over de herindicatie? Dan kunt u terecht bij het Nationale Zorgnummer voor informatie, advies of meldingen van klachten (0900 23 56 780) en het Juiste Loket voor ondersteuning bij uw zorgvraag (030 7897878).

Wilt u persoonlijk advies? Neem contact op met het Juiste Loket (voor cliënten, naasten en professionals)