Overgangsrecht GGZ-B indicaties (tot 1-1-2018)

Laatste wijziging: 18 januari 2018

Heeft u op 1 januari 2015 op grond van overgangsrecht een indicatie gekregen voor ggz-behandeling en verblijf (GGZ-B) met een einddatum van 31-12-2017? Dit overgangsrecht is afgelopen op 1 januari 2018. Maar u kunt erop rekenen dat u ook na 1 januari 2018 de zorg krijgt die bij u past.

Kunt u uw behandeling met verblijf in de GGZ voortzetten?

Uw behandelaar heeft bepaald of u nog steeds behandeling met verblijf in de GGZ nodig heeft. Zo ja, dan heeft uw behandelaar bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) een verlenging van de GGZ-B indicatie aangevraagd. Het CIZ toetst deze aanvraag. Dit wordt ‘herindicatie’ genoemd. Het CIZ kan voor maximaal 3 jaar een nieuwe GGZ-B indicatie afgeven. Uw zorg wordt dan nog steeds betaald vanuit de Wlz.

Wat als u niet meer in aanmerking komt voor behandeling met verblijf in de GGZ?

Overleg met uw behandelaar welke zorg of ondersteuning u nodig heeft. Afhankelijk van uw zorgvraag kunt u een aanvraag doen bij het CIZ (Wlz-zorg), uw gemeente (Wmo-ondersteuning, bijvoorbeeld beschermd wonen) en/of uw zorgverzekeraar (Zvw, bijvoorbeeld GGZ-behandeling zonder verblijf). Uw behandelaar kan u hierbij helpen.

Hoe wordt u geïnformeerd?

U heeft inmiddels een brief gekregen van het CIZ. Ook uw zorginstelling is geïnformeerd. Heeft u vragen over de herindicatie? Dan kunt u terecht bij het Nationale Zorgnummer voor informatie, advies of meldingen van klachten (0900 23 56 780) en het Juiste Loket voor ondersteuning bij uw zorgvraag (030 7897878).