Overgangsregeling huishoudelijke hulp bij Wlz-zorg thuis

Laatste wijziging: 9 april 2018

Deze overgangsregeling is bedoeld voor mensen die al voor 1 januari 2017 Wlz-zorg thuis hadden en daarbij huishoudelijke hulp via de gemeente kregen. Uw gemeente heeft uw huishoudelijke hulp per 1 april 2017 overgedragen aan uw zorgkantoor. Het zorgkantoor verhoogt uw modulair pakket thuis (mpt) met 2,5 uur per week voor huishoudelijke hulp.

Overgangsregeling

Komt u sinds 1 april 2017 niet goed uit met de uren voor huishoudelijke hulp? Dan kunt u in overleg met het zorgkantoor nog ongebruikte uren in uw mpt (of pgb) inzetten voor huishoudelijke hulp (substitutie). Als u geen ruimte meer heeft in uw mpt (of pgb), zal het zorgkantoor nagaan of u in aanmerking komt voor een andere regeling zoals ‘extra kosten thuis’. Is er geen andere regeling van toepassing? Dan kan uw zorgkantoor u voor het jaar 2017 extra uren huishoudelijke hulp toekennen. 

Deze overgangsregeling geldt met terugwerkende kracht van 1 april 2017 tot en met 31 december 2017 en zorgt ervoor dat u niet plotseling te maken krijgt met minder huishoudelijke hulp vanwege de overgang van gemeente naar het zorgkantoor.

Vanaf 2018

In de loop van 2017 kunnen u en uw zorgaanbieder met de zorgkantoren overleggen hoe u uw zorg voor 2018 invult binnen uw zorgprofiel. De overgangsregeling geldt dan niet meer.