Persoonlijk assistentiebudget

Laatste wijziging: 31 mei 2019

Met het persoonlijk assistentiebudget kunt u zelf assistenten inhuren die u thuis en buiten uw woning assisteren.

Het persoonlijk assistentiebudget is bedoeld voor volwassenen met een ernstige lichamelijke beperking die:

 • om medische redenen permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben (bijvoorbeeld vanwege beademing)
 • volledig regie kunnen houden over hun eigen leven
 • zelfstandig wonen 

Wanneer is een persoonlijk assistentiebudget mogelijk?

U kunt bij uw zorgkantoor een persoonlijk assistentiebudget aanvragen als u een indicatie heeft voor Wlz-zorg met één van deze zorgprofielen:

 • LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (zzp LG 5)
 • LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zzp LG 6)
 • LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (zzp LG 7)
 • VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (zzp VV 7)
 • VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (zzp VV 8)

Deze criteria gelden:

 • U bent ouder dan 18 jaar.
 • U heeft permanent toezicht nodig om levensbedreigende situaties te voorkomen. 
 • U houdt zelf de regie over uw eigen leven. U kunt zelf een persoonsgebonden budget (PGB) beheren, zorgverleners inhuren en aansturen.

Hoogte van het budget

Het persoonlijk assistentiebudget is maximaal € 239.110 per jaar (bedrag 2019). 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgkantoor of het Juiste Loket