Plazo

Platform langdurige zorg en ondersteuning

Op allerlei (online) plaatsen is veel informatie over langdurige zorg en ondersteuning te vinden. Vaak is die informatie versnipperd.

Het platform langdurige zorg en ondersteuning (in ontwikkeling) wil meer samenhang in die informatie brengen, en stimuleert het delen van informatie tussen verschillende organisaties zo veel mogelijk.

Plazo biedt publicatie en presentaties over het omgaan met informatie in de zorg, veelbelovende praktijkvoorbeelden en ideeën voor actuele, relevante en betrouwbare informatie voor cliënten en professionals.