Plazo

Waar werk jij aan? Wat speelt er allemaal op het terrein van langdurige zorg en ondersteuning? Plazo is een plek voor presentaties en gedachten vanuit projecten, experimenten en bijeenkomsten over (informatievoorziening in) de langdurige zorg en ondersteuning.

Het gaat om ‘work in progress’. Denk mee of laat je inspireren!

We stimuleren hiermee het delen van informatie tussen verschillende organisaties, en onderzoeken tegelijk hoe we dat het beste kunnen doen. Heb je een presentatie die je wilt delen? Of heb je behoefte aan bepaalde informatie hier? Laat het ons weten!