Complexe zorgvragen

Een zorgvraag wordt complex genoemd als standaard zorg niet past en maatwerk moeilijk te organiseren is. Complexe zorgvragen krijgen steeds meer aandacht.

Het gaat vaak om domeinoverstijgende vragen, zoals 'onderwijs-zorg' of 'inkomen-wonen-ggz'. Creativiteit, buiten de lijntjes kleuren en soms flinke vasthoudendheid helpen om passende zorg en ondersteuning voor elkaar te krijgen.

Op Plazo verzamelen we (links naar) kennis en wisselen we ervaringen uit rond een aantal van deze complexe vragen.

Onderwijs-zorg: thuiszitters

Kinderen en jongeren voor wie het regulier en speciaal onderwijs niet geschikt is, komen vaak thuis te zitten. Door het hele land ontstaan initiatieven waar deze leerlingen terecht kunnen. Om tot rust te komen, zich te ontwikkelen en te leren op een manier die aansluit bij hun manier van denken, doen en informatieverwerking.

Poll

Thuiszittersinitiatieven worden nu vaak vanuit de zorg gefinancierd omdat zij niet voldoen aan de eisen die het onderwijs stelt. Is dat wenselijk omdat er (ook) zorg wordt geboden, of zou het onderwijssysteem meer ruimte moeten geven voor deze initiatieven omdat de nadruk ligt op onderwijs?

Thuiszittersinitiatieven zouden onderdeel moeten zijn van het onderwijssysteem

Meer informatie

Sem

Sem kan al maanden niet meer naar school.

Sem kan goed leren. Vanwege zijn sociale beperking en zijn gevoeligheid voor prikkels is het regulier of speciaal onderwijs echter geen goede omgeving voor hem.

Lees meer over Sem