Hoe verminder jij regeldruk?

De laatste jaren zijn veel initiatieven gestart die er voor moeten zorgen dat er minder tijd wordt besteed aan administratieve lasten en regeldruk. Het doel is meer tijd voor de zorg en meer werkplezier.

Voor de langdurige zorg (in dit geval verpleeghuizen en gehandicaptenzorg) zijn initiatieven gestart op verschillende niveaus, voor verschillende groepen, langlopend en kortlopend.

Ontregel de zorg

In 2018 werd door het Ministerie van VWS het sectorbrede programma [Ont]Regel de Zorg gestart. Een goed overzicht van dit programma is te vinden op www.ordz.nl. Voor de langdurige zorg is meer informatie te vinden over verpleeghuizszorg en over gehandicaptenzorg.

Inspireer je collega’s

Plazo is het platform om te inspireren en informatie te delen, dus deel hier je ideeën en de ervaringen die jij hebt opgedaan met het thema administratieve lasten en regeldruk. Wat heeft wel en niet gewerkt, hoe kunnen we dit nog een stap verder brengen? Welke andere persona’s kunnen nog betrokken worden? En kunnen de huidige persona’s nog verder uitgewerkt worden?

Laat het weten. Aan informatie over dit onderwerp geen gebrek, want er zijn op verschillende velden initiatieven gestart om de administratieve lasten te verminderen. Zoals:

Goede communicatie

Tot slot is goede communicatie over wet- en regelgeving van essentieel voor het begrip hiervan. Websites als Informatie langdurige zorg en Regelhulp zijn hier voorbeelden van.

Bij de complexe zorg helpt onder meer het programma OPaZ door te zoeken naar structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. Hiermee zijn niet alleen zorgverleners, maar ook cliënten geholpen.

Laat ons weten met welke projecten jij bezig bent en wat wij hiervan kunnen leren.