Digitalisering in de langdurige zorg

Digitalisering kan helpen om de regeldruk in de langdurige zorg te verminderen. Wat gebeurt er op dit vlak?

Bij sommige processen werden nog papieren formulieren gebruikt. Een voorbeeld hiervan is het proces van aanvragen, machtigen en declareren van mondzorgbehandelingen. Deze processen zijn vereenvoudigd en gedigitaliseerd zodat er minder tijd wordt besteed aan administratie.

Bij de subsidieregeling InZicht wordt gewerkt aan een versnelling van het digitaliseren van gegevensoverdracht tussen cliënt en professionals, en professionals onderling om overbodige administratie (overtypen) te voorkomen. Subsidie kan worden aangevraagd voor het implementeren van de modules eOverdracht en persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De module medicatie volgt later.  ‘InZicht’ richt zich op de modules eOverdracht, persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en medicatie.

Foto van Florian van Hunnik

Deelnemer aan het programma, Florian van Hunnik, laat zien hoe de eigen overdrachtsprocessen in het OLVG Ziekenhuis werden geanalyseerd, waarbij bleek dat dezelfde informatie meerdere keren werd verzameld en overgetypt.

Met behulp van i-standaarden (set van informatiestandaarden die een snelle en soepele digitale informatieoverdracht bevorderen) is gestart met een nieuw ontwerp voor de gegevensuitwisseling binnen de Wet langdurige zorg. Gegevens worden maar één keer uitgevraagd (minder administratieve lasten) en zijn actueel raadpleegbaar. Dit is het actieprogramma iWlz.