Wie heeft last van regeldruk?

Inzicht in de impact van administratieve lasten en regeldruk begint met een goed beeld van de professional die hiermee te maken heeft. Daarvoor maken we gebruik van persona’s. Persona's helpen om vanuit de persoon en zijn of haar situatie te denken.

Het programma “[Ont]Regel de Zorg” van het ministerie van VWS ontwikkelt persona's als hulpmiddel bij het verminderen van administratieve lasten en regeldruk. De nadruk bij de persona’s ligt nu op regels, protocollen en gegevens die vastgelegd moeten worden. Ze kunnen later bijvoorbeeld ook een rol spelen bij het ontwerpen van nieuw beleid of de analyse van samenwerkingsvraagstukken.

Denk je mee over de persona's?

Er zijn nu zes persona’s ontwikkeld die een belangrijke rol spelen in de langdurige zorg. Hier willen we graag jouw feedback op.

Herken jij jezelf in één of meer van de persona's en wil je onze vragen beantwoorden?