Vertegenwoordiging, privacy en administratie

Als een cliënt zijn persoonlijke of financiële zaken niet (meer) zelf kan regelen, dan kan een zorgprofessional dat voor hem doen. Bijvoorbeeld als curator, bewindvoerder of mentor. Die vertegenwoordigt de cliënt en beslist over zorg en geld.

Curatele, bewind en mentorschap

Als een persoon niet meer goed voor zichzelf kan zorgen, dan kan de kantonrechter bepalen dat iemand anders beslist over geld of zorg.

Het kan ook zijn dat een cliënt een wilsverklaring over zorg en geldzaken heeft opgesteld voor als er misschien een moment komt dat hij hierover niet meer zelf kan beslissen. Bijvoorbeeld als hij ongeneeslijk of chronisch ziek is.

Op Rechtspraak.nl staat informatie voor professionals over curatele, bewind en mentorschap.

Privacy en omgaan met persoonlijke gegevens

Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (Autoriteitpersoonsgegevens.nl) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u informatie over privacy en omgaan met persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld:

Ook kunt u meer lezen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is geworden. Deze verordening maakt deel uit van de nieuwe Europese privacywetgeving en brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Ook voor zorgprofessionals.

Lees meer over Zorgaanbieders en de AVG (Autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Op de website van de Rijksoverheid is ook informatie te vinden over digitale gegevens in de zorg (Rijksoverheid.nl).

Waar kan ik terecht met een klacht, bezwaar of conflict?

Een klacht of bezwaar over een zorgverlener of zorginstelling moet eerst worden besproken met degene over wie uw cliënt de klacht heeft. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u bij verschillende instanties terecht.

Individuele zorgverleners, -organisaties en -verzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorg(contracten) kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschillencommissie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering. Het is dan niet nodig om een rechter in te schakelen. Het Nederlands Arbitrage Instituut (Nai-nl.org) voert de procedures uit.