Verandering in de aanvraag van palliatief terminale zorg in de Wlz

Laatste wijziging: 1 juni 2018

Op 1 januari 2018 is het aanvraagproces van palliatief terminale zorg (PTZ) voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg) veranderd.

PTZ is zorg in de laatste levensfase. Het omvat bijvoorbeeld verzorging, verpleging, pijnbestrijding en begeleiding van de cliënt en van zijn of haar naasten. Mensen met Wlz-zorg kunnen PTZ thuis, in een verpleeghuis of in een hospice ontvangen. 

Wat is de bedoeling van de verandering?

Het aanvragen van extra zorg in de laatste levensfase is vanaf 1 januari 2018 eenvoudiger. Daardoor is die zorg sneller beschikbaar. 

Hoe ging de aanvraag van palliatief terminale zorg in 2017?

Bij de aanvraag van PTZ is een terminaliteitsverklaring nodig: een verklaring van de behandelend arts dat de levensverwachting van de cliënt minder dan drie maanden is.

Daarnaast moesten zorgaanbieders vaak een nieuw zorgprofiel (Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg, voorheen ZZP 10 VV) aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg. Dit was nodig als het al toegekende zorgprofiel van de cliënt te weinig ruimte biedt voor PTZ of als cliënten die hun zorg in een verpleeghuis ontvangen ervoor kiezen om thuis of in een hospice te overlijden.

Hoe gaat de aanvraag sinds 1 januari 2018?

Op 1 januari 2018 is de indicatiestelling door het CIZ voor PTZ vervallen. De voorwaarden en mogelijkheden om extra budget in te zetten blijven hetzelfde als in de afgelopen jaren. De vergoeding loopt in eerste instantie via het eigen Wlz-zorgprofiel. 

 • Voor alle leveringsvormen geldt dat extra budget mogelijk is als het eigen zorgprofiel te weinig ruimte biedt.
 • Voorwaarde voor het extra budget is een terminaliteitsverklaring van de behandelend arts.
 • De aanvraag wordt direct toegekend zodat de zorg snel uitgebreid kan worden.
 • De terminaliteitsverklaring moet opgenomen worden in de administratie van de aanbieder zodat deze beschikbaar is bij eventuele controles. 
 • Er zijn geen speciale eisen voor de vorm van de terminaliteitsverklaring.

Voor de bekostiging van zorg in een instelling en voor het volledig pakket thuis heeft de NZa prestaties gemaakt die gelijk zijn aan het huidige zorgprofiel 10 VV. 

Palliatief terminale zorg aanvragen bij de verschillende leveringsvormen

 • Persoonsgebonden budet
  De cliënt vraagt het extra budget aan bij het zorgkantoor. Naast de terminaliteitsverklaring is daarbij een ptz-budgetplan voor de palliatieve zorg nodig. Ook bij een pgb wordt het extra budget snel toegekend. 
   
 • Modulair pakket thuis
  Bij een mpt kan de zorgaanbieder de extra zorg aanvragen via de rekenmodule. 
   
 • Volledig pakket thuis
 • Bij een vpt kan de zorgaanbieder de extra zorg aanvragen bij het zorgkantoor en declareren op prestatie 10VV (in plaats van het bestaande zorgprofiel van de cliënt). 
   
 • Verblijf in een zorginstelling
  Voor cliënten die al in een zorginstelling wonen, kan de zorgaanbieder de extra zorg aanvragen bij het zorgkantoor en declareren op prestatie 10VV (in plaats van het bestaande zorgprofiel van de cliënt). Cliënten moet voldoen aan al deze criteria:
  • Er is zeer intensieve 24-uurszorg nodig, die in het eigen zorgprofiel niet mogelijk is.
  • Bestrijding van zware pijn en/of verwardheid en/of benauwdheid en/of onrust is nodig.
  • Er is sprake van complexe zorg en inzet van verschillende disciplines en noodzaak van continue nabijheid van zorg.

Bij cliënten die nog niet in de instelling waren opgenomen, kan de zorgaanbieder prestatie 10VV declareren (in plaats van het bestaande zorgprofiel van de cliënt) zonder dat er sprake is van de hierboven genoemde drie voorwaarden. 

Wil een cliënt die in een instelling woont de zorg in de laatste levensfase toch liever thuis of in een hospice (zonder toelating voor verblijf) ontvangen? Dan gelden de regels voor zorg thuis. Het zorgkantoor kan dan extra budget bovenop het eigen zorgprofiel toekennen.

Overgangsrecht

Had u op 31 december 2017 zorg vanuit het zorgprofiel Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg (ZZP 10 VV)? Dan blijft u in 2018 de zorg vanuit dat zorgprofiel ontvangen. U hoeft dus geen nieuwe aanvraag in te dienen. 

Palliatief terminale zorg voor mensen zonder Wlz-indicatie

De aanvraag van PTZ voor mensen zonder Wlz-indicatie verandert niet.