Regelhulp

Regelhulp biedt eenvoudige informatie over zorg en ondersteuning in het dagelijks leven. Sinds 28 december is Regelhulp onderdeel van de website Informatielangdurigezorg.nl van het ministerie van VWS.