Cliëntondersteuning bij Wlz-zorg

Heeft u een indicatie voor Wlz-zorg? Bij het regelen van zorg en het maken van afspraken over de zorg heeft u recht op hulp van een cliëntondersteuner voor informatie, advies en ondersteuning.

Cliëntondersteuning bij de invulling van Wlz-zorg

Uw zorgkantoor moet hiervoor onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar stellen. Denk aan:

  • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten.
  • De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie past.  
  • De invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is.  
  • Het zorg‐ of ondersteuningsplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg‐ of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met de zorgverlener. De cliëntondersteuner kan meegaan naar de bespreking met de zorgverlener.  
  • Bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wilt u de zorg veranderen of komt u er met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen.

De cliëntondersteuner is onafhankelijk van het zorgkantoor en werkt in uw belang. U heeft recht op cliëntondersteuning vanuit de Wlz als u een indicatie heeft van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg. De ondersteuning is voor u gratis. 

Heeft u nog geen Wlz-indicatie?

Wilt u hulp bij de aanvraag van Wlz-zorg? Dan kunt u een beroep doen op cliëntondersteuning van uw gemeente.

Wie biedt cliëntondersteuning in de Wlz?

U heeft recht op cliëntondersteuning vanuit de Wlz. U kunt hiervoor terecht bij uw zorgkantoor. Hieronder staat per zorgkantoor een link naar de informatie over cliëntondersteuning: