Cliëntondersteuning vanuit de Wmo

De gemeente is verantwoordelijk voor cliëntondersteuning op verschillende levensterreinen.

U kunt bij uw gemeente terecht voor cliëntondersteuning op het gebied van: 

  • Wmo-ondersteuning (zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving)
  • Jeugd en gezin
  • Wonen
  • Onderwijs
  • Zorg gefinancierd door de zorgverzekeraar vanuit de Zvw.

Cliëntondersteuning voor jeugd valt onder de Wmo

Cliëntondersteuning voor jeugd en gezin is dus geen onderdeel van de Jeugdwet, maar van de Wmo. 

Wie biedt cliëntondersteuning in uw gemeente?

Per gemeente verschilt wie de cliëntondersteuning biedt. Vaak is dat MEE of Zorgbelang, maar het kan ook een andere organisatie zijn zoals het maatschappelijk werk of een vrijwilligersorganisatie. U kunt dit navragen bij uw gemeente.