Langdurige zorg en coronavirus COVID-19

De maatregelen rond het coronavirus raken ook de langdurige zorg en ondersteuning. U vindt hier links naar informatie over de maatregelen.

Specifieke onderwerpen

Persoonsgebonden budget

Bezoekregelingen in de langdurige zorg

Werkwijze CIZ

Toepassing Wet zorg en dwang

Financiële ondersteuning zorgaanbieders

Corona-dossiers

Patiënten-/cliëntenorganisaties

Beroeps- en koepelorganisaties

Kennisinstituten