Langdurige zorg en coronavirus COVID-19

De maatregelen rond het coronavirus raken ook de langdurige zorg en ondersteuning. U vindt hier links naar informatie over de maatregelen.

Communicatie / uitleg in eenvoudige taal

Specifieke onderwerpen

Persoonsgebonden budget

Bezoekregelingen in de langdurige zorg

Beddencapaciteit

Werkwijze CIZ

Toepassing dwangwetgeving

Financiële ondersteuning zorgaanbieders

Testbeleid mantelzorgers

Corona-dossiers

Patiënten-/cliëntenorganisaties

Beroeps- en koepelorganisaties

Kennisinstituten

Toezichthouders