Regionale aanpak bescherming kwetsbare mensen i.v.m. COVID-19

In verband met corona - COVID-19 is een regionale aanpak ingesteld om kwetsbare mensen te beschermen tegen het virus en om veilige zorg te garanderen.

De aanpak is gericht op het domein overstijgend organiseren van beddencapaciteit om kwetsbare patiënten uit de thuissituatie, (kleinschalige) instellingen of het ziekenhuis een alternatief te bieden als:

  1. Opname in het ziekenhuis door de patiënt niet (langer) gewenst of mogelijk is, of waar dit medisch niet zinvol wordt geacht.
  2. Zorg in de thuissituatie niet veilig voor mantelzorger, medebewoner of zorgpersoneel, of niet efficiënt (personeel, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)) kan worden georganiseerd.