Gewaarborgde hulp

Heeft u of uw kind een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg) en wilt u zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget? Dan moet u misschien een 'gewaarborgde hulp' aanstellen. Deze persoon zorgt ervoor dat aan alle verplichtingen wordt voldaan die horen bij het pgb.

Wat doet de gewaarborgde hulp?

 • Helpt u met de formulieren voor de aanvraag van uw pgb
 • Voert samen met u het bewuste keuze-gesprek
 • Helpt met het afsluiten van de zorgovereenkomsten met uw zorgaanbieders
 • Controleert de rekeningen die uw zorgbieder stuurt en dient ze in bij de Sociale Verzekeringsbank
 • Is aanwezig bij het huisbezoek
 • Beoordeelt of uw zorg goed is
 • Co├Ârdineert uw zorg en stuurt uw zorgverleners aan

Wie kan gewaarborgde hulp zijn?

U kiest zelf wie uw gewaarborgde hulp is. Dat mag een familielid zijn. Uw zorgkantoor kan eisen stellen aan de gewaarborgde hulp. Vraag bij uw zorgkantoor na welke voorwaarden gelden.

Soms is een gewaarborgde hulp verplicht

Iedere budgethouder kan een gewaarborgde hulp aanstellen. Maar soms is het verplicht. Dat geldt voor de volgende zorgprofielen:

 • VV beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging (4VV)
 • VV beschermd wonen met intensieve dementiezorg (5VV)
 • VV beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging (6VV)
 • VV beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (7VV)
 • VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (VG 4)
 • VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (VG 5)
 • VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (VG 6)
 • VG Besloten wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (VG 7)
 • VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (VG 8)