Hulp bij het huishouden is bijvoorbeeld het huis schoonmaken, boodschappen doen, maaltijden klaarmaken, de was doen, verzorging van planten en huisdieren, enzovoort.

Een hulpverlener kan de huishoudelijke taken voor u uitvoeren.

Wilt u leren om het huishouden zelf te doen? Of kunt u met wat hulp de huishoudelijk taken zelf uitvoeren? Dan kunt u begeleiding aanvragen in plaats van hulp bij het huishouden.  

Onder welke zorgwetten kan huishoudelijke hulp vallen?

Wanneer krijgt u huishoudelijke hulp vanuit de Wmo?

Hulp bij het huishouden valt onder de Wmo als:

  • u 18 jaar of ouder bent, en
  • u het huishouden zelf niet kunt doen vanwege een ziekte, beperking of hoge leeftijd, en
  • u géén recht heeft op Wlz-zorg (zie hieronder), en
  • het niet lukt om voldoende hulp te krijgen uit uw omgeving (bijvoorbeeld van uw partner, eventuele kinderen, familie of anderen).

Hulp vanuit de Wmo vraagt u aan bij uw gemeente. De gemeente kan nog andere voorwaarden stellen. Die voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

Wanneer krijgt u hulp bij het huishouden vanuit de Wlz?

U komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als u behoefte heeft aan 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Vanuit de Wlz is huishoudelijke hulp mogelijk, als u dat nodig heeft.

Met een Wlz-indicatie kunt u in een zorginstelling wonen, zoals een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg. Het schoonmaken van uw woonruimte in de instelling valt dan onder de Wlz-zorg.

U kunt ook thuis blijven wonen. Het schoonmaken van uw huis valt dan ook onder de Wlz-zorg. Als u heeft gekozen voor een persoonsgebonden budget (pgb) of voor een modulair pakket thuis (mpt), vallen ook andere huishoudelijke taken onder de Wlz-zorg. Denk aan maaltijden klaarmaken, de was doen, strijken, enzovoort.

Kunt u zelf kiezen vanuit welke wet u huishoudelijke hulp wilt?

Nee, dat kan niet. De aard van uw zorgvraag bepaalt onder welke wet uw zorg en ondersteuning valt.
•Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg, is de gemeente verantwoordelijk voor hulp bij het huishouden.
•Als u wel voldoet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg, dan hoeft de gemeente u geen hulp bij het huishouden te geven. U kunt dan Wlz-zorg aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Heeft u al een Wlz-indicatie? Neem dan contact op met uw zorgkantoor als u hulp bij het huishouden nodig heeft.

Heeft uw gemeente u naar het Centrum indicatiestelling zorg verwezen voor een Wlz-indicatie? Lees dan Verwijst uw gemeente/zorgverzekeraar u naar het CIZ?.

Komt u er niet uit?

Is niet duidelijk waar u moet zijn of wordt u van het ene loket naar het andere gestuurd? Neemt dan contact op met het Juiste Loket voor persoonlijk advies.