Indicatiestellling Wlz-zorg

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, is een Wlz-indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

De Wlz geeft recht op zorg aan verzekerden die blijvend zijn aangewezen op 24 uur per dag zorg nabij of permanent toezicht. Als een verzekerde in aanmerking wil komen voor Wlz-zorg moet hij of zij een aanvraag indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De verzekerde moet dan wel voldoen aan de toegangscriteria voor Wlz-zorg.

In een indicatiestelling bepaalt het CIZ of de verzekerde toegang heeft tot de Wlz. Het CIZ geeft in deze indicatie het zorgprofiel aan waarop hij of zij is aangewezen. In het zorgprofiel is de aard, inhoud en globale omvang van de benodigde zorg beschreven. Kijk voor meer informatie op de website van het CIZ.