Informatiekaart Palliatieve zorg voor professionals

Informatie voor professionals over de financiering van de palliatieve zorg.

Let op: de terminaliteitsverklaring die in de informatiekaart wordt genoemd is meestal niet meer nodig voor het organiseren van palliatief terminale zorg. Een nieuwe versie van de informatiekaart wordt z.s.m. gepubliceerd.