Persoonsgebonden budget (pgb)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg inkoopt. U bepaalt zelf wie uw zorgverlener wordt. Een pgb brengt ook verplichtingen met zich mee. U moet een zorgovereenkomst afsluiten met uw zorgverlener, de zorgverlener aansturen en de administratie bijhouden.

U kunt de zorg ook door een zorgaanbieder laten regelen. Dat is zorg in natura.

Wat moet u weten en kunnen om een pgb te beheren?

Op de lijst van 10 punten voor pgb-vaardigheid kunt u nagaan wat u moet weten en kunnen om een pgb te beheren. Het maakt niet uit of u zelf budgethouder, een vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp bent. Deze checklist geldt voor budget dat u aanvraagt voor maatschappelijke ondersteuning, langdurige zorg, jeugdhulp of andere zorg.

Meer informatie en de lijst staan op Rijksoverheid.nl.

Verschillende soorten pgb's

Langdurige zorg kan uit verschillende wetten gefinancierd worden, afhankelijk van uw situatie. In al die wetten is het recht op een pgb opgenomen. De voorwaarden voor een pgb verschillen per wet.