De term 'verantwoord en doelmatig' wordt gebruikt als u recht heeft op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en u (of uw kind) thuis wil blijven wonen (dus niet naar een zorginstelling verhuist).

Wlz-zorg thuis is alleen mogelijk als het zorgkantoor vaststelt dat uw thuissituatie verantwoord is en dat de zorg doelmatig is.

  • Verantwoord wil zeggen: de situatie in huis is veilig. Er is bijvoorbeeld voldoende toezicht van mantelzorgers. En de zorg sluit goed aan bij uw zorgbehoefte.
  • Doelmatig wil zeggen: de zorg thuis niet (veel) duurder is dan dezelfde zorg in een zorginstelling.

In sommige situaties mag Wlz-zorg thuis wel duurder zijn dan in een zorginstelling; zie hiervoor de regeling Extra Kosten Thuis.