Verpleging en verzorging thuis

Mensen met een ziekte of beperking en ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Daar is wijkverpleging op gericht, samen met de huisartsenzorg en maatschappelijke ondersteuning vanuit de gemeente.

Welke zorg biedt de wijkverpleegkundige?

Wijkverpleging bestaat uit verpleging en verzorging thuis.

  • Verpleging is bijvoorbeeld wondverzorging, het klaarzetten en/of toedienen van medicijnen, stomazorg en de zorg bij een katheter.  
  • Bij verzorging gaat het bijvoorbeeld om hulp bij het aan- en uitkleden, het wassen en douchen en de verzorging van de huid. Dit wordt vaak 'algemene dagelijkse levensverrichtingen' genoemd (ADL).

Andere taken van de wijkverpleegkundige zijn: het coördineren van uw zorg, veranderingen in uw situatie signaleren, coachen (bijvoorbeeld ondersteuning bij zelfmanagement) en preventieve zorg om gezondheidsproblemen te voorkomen.

Als het nodig is, maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen (Wmo-ondersteuning).

Komt u in aanmerking voor wijkverpleging?

U kunt wijkverpleging aanvragen als u 'geneeskundige zorg' nodig heeft. Dat is verpleging of verzorging vanwege een medische aandoening. U kunt ook wijkverpleging aanvragen als uw gezondheid snel kan veranderen en verslechteren. Dit geldt bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen die al (intensieve) huisartsenzorg of ziekenhuiszorg krijgen.

Hoe vraagt u wijkverpleging aan?

Voor wijkverpleging heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. U kunt zelf contact opnemen met een wijkverpleegkundige. Wijkverpleegkundigen werken vaak bij een thuiszorgorganisatie. Vraag zo nodig aan uw zorgverzekeraar waar u terecht kunt.

De wijkverpleegkundige stelt vast welke zorg u nodig heeft. Zij kijkt niet alleen welke geneeskundige zorg nodig is, maar ook naar ondersteuning via de gemeente. Bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning. De gemeente kan de bevindingen van de wijkverpleegkundige gebruiken. Daarom maakt de wijkverpleegkundige vaak deel uit van het sociaal wijkteam van de gemeente.

Hoe wordt wijkverpleging geleverd?

  • Bij zorg in natura (zin) regelt de thuiszorgorganisatie dat u de zorg krijgt. De thuiszorgorganisatie heeft een contract met de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt de thuiszorgorganisatie.
  • Bij een persoonsgebonden budget (pgb) kiest u zelf uw zorgverlener(s) en sluit u met hen een contract af. De zorgverzekeraar stelt een budget beschikbaar waar uw zorgverleners uit betaald worden.

Iedereen die wijkverpleging nodig heeft, kan dat als zorg in natura krijgen. Wilt u liever een pgb? Dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zie voor meer informatie: Persoonsgebonden budget voor wijkverpleging.  

Hoe wordt wijkverpleging vergoed?

Wijkverpleging wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. U hoeft zelf niet mee te betalen; er geldt geen eigen risico.

Verpleging en verzorging kunnen ook vanuit andere wetten betaald worden

  • Voor volwassenen met een indicatie voor Wlz-zorg worden verpleging en verzorging betaald vanuit de Wlz.
  • Soms valt verzorging onder begeleiding en wordt het betaald vanuit de Wmo

U kunt niet zelf kiezen vanuit welke wet u verzorging wilt. De aard van uw zorgvraag en uw leeftijd bepalen onder welke wet uw zorg valt.