Websites over langdurige zorg

Op welke andere websites vindt u informatie over langdurige zorg?

Zorg aanvragen Wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning
Informatie over het aanvragen van een Wlz-indicatie
  • Websites van gemeenten
Informatie over het aanvragen van jeugdhulp en Wmo-ondersteuning
Informatie over het aanvragen van wijkverpleging
Informatie en advies als u van het ene loket naar het andere wordt gestuurd
Cliënt-ondersteuning Vraag bij uw gemeente wie verantwoordelijk is voor cliëntondersteuning vanuit de Wmo.
Wie biedt cliëntondersteuning bij Wlz-zorg? Overzicht van zorgkantoren met link naar hun informatie over cliëntondersteuning.
Zorgaanbieder kiezen Kwaliteitsinformatie over zorgaanbieders
Overzicht van zorgaanbieders, met waarderingen van cliënten
In zorg Informatie over de invulling van Wlz-zorg
Pgb-informatie van Per Saldo, belangenvereniging van budgethouders
Pgb-informatie van Naar Keuze, budgethoudersvereniging
Complexe zorgvragen Advies bij onbegrepen (probleem)gedrag
Advies over passende zorg bij complexe zorgvragen van jeugd
Borging van continuïteit van essentiële jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering
Ondersteunt bij de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen
Betalingen Informatie over eigen bijdragen in de zorg
U kunt hier financiële zaken melden, bijvoorbeeld als de rekening van uw zorgaanbieder niet klopt of de zorgverzekeraar geen vergoeding geeft voor zorg waar u recht op heeft
Informatie over betalingen vanuit het persoonsgebonden budget
Rechtspositie Voor vragen en zorgen over de zorg (een initiatief van Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie Nederland)
Informatiepunt voor cliënten, naasten en zorgverleners die te maken hebben met gedwongen opname / gedwongen zorg op grond van de Wet Bopz 
Helpdesk voor mensen met een migrantenachtergrond
Beleidsinformatie Dé bron voor cijfers over de langdurige zorg