Op welke andere websites vindt u informatie over langdurige zorg?

Zorg aanvragen Wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning
Informatie over het aanvragen van een Wlz-indicatie
  • Websites van gemeenten
Informatie over het aanvragen van jeugdhulp en Wmo-ondersteuning
Informatie over het aanvragen van wijkverpleging
Informatie en advies als u van het ene loket naar het andere wordt gestuurd
Cliënt-ondersteuning Cliëntondersteuning jeugdhulp, Wmo-ondersteuning en Wlz-zorg
Cliëntondersteuning jeugdhulp, Wmo-ondersteuning en Wlz-zorg
Zorgaanbieder kiezen Kwaliteitsinformatie over zorgaanbieders
Overzicht van zorgaanbieders, met waarderingen van cliënten
In zorg Informatie over de invulling van Wlz-zorg
Informatie over het persoonsgebonden budget (Per Saldo, belangenvereniging van budgethouders)
Complexe zorgvragen Advies bij onbegrepen (probleem)gedrag
Betalingen Informatie over eigen bijdragen in de zorg
U kunt hier financiële zaken melden, bijvoorbeeld als de rekening van uw zorgaanbieder niet klopt of de zorgverzekeraar geen vergoeding geeft voor zorg waar u recht op heeft
Informatie over betalingen vanuit het persoonsgebonden budget
Rechtspositie Informatie en advies als u klachten heeft over de zorg
Voor klachten over een overheidsorganisatie
Voor vragen en zorgen over de zorg (een initiatief van Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie Nederland)
Informatiepunt voor cliënten, naasten en zorgverleners die te maken hebben met gedwongen opname / gedwongen zorg op grond van de Wet Bopz 
Helpdesk voor mensen met een migrantenachtergrond
Beleidsinformatie Dé bron voor cijfers over de langdurige zorg