Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet regelt medisch noodzakelijke zorg. Langdurige verpleging en verzorging aan huis (wijkverpleging) is opgenomen in het basispakket van de Zvw. Ook medisch noodzakelijke hulpmiddelen worden vergoed vanuit de Zvw.