De Zorgverzekeringswet regelt medisch noodzakelijke zorg. Langdurige verpleging en verzorging aan huis (wijkverpleging) is opgenomen in het basispakket van de Zvw. Ook medisch noodzakelijke hulpmiddelen worden vergoed vanuit de Zvw.