Wlz-­GGZ-­zorgprofielen - Toetsing en aanscherping, resultaten 2e fase

In opdracht van het Ministerie van VWS heeft bureau HHM in samenwerking met vertegenwoordigers van tien verschillende zorgorganisaties vijf Wlz-GGZ-zorgprofielen ontwikkeld voor cliënten die mogelijk vanwege een psychische stoornis toegang krijgen tot de Wlz. Vervolgens is getoetst in welke mate de vijf zorgprofielen dekkend zijn voor de gehele beoogde Wlz-GGZ-populatie. Dit rapport beschrijft de resultaten van die toets.