GGZ in de Wlz - regiotafels

Vragen die zijn gesteld tijdens de regiotafels over de toegang van ggz-cliënten tot de Wlz, met antwoorden van het ministerie van VWS.