GGZ in de Wlz - vragen gesteld tijdens de eerste regiotafels

Eind mei 2019 zijn in 9 regio’s regiotafels gehouden waar vragen over de overgang van cliënten met een psychische stoornis naar de Wlz-GGZ zijn gesteld. In dit document heeft het ministerie van VWS alle vragen gecategoriseerd en van een reactie voorzien.