Nog lopende overgangsrechten vanuit de AWBZ

Onderstaande overgangsrechten vanuit de AWBZ zijn momenteel nog van kracht.