Overgangsrecht beschermd wonen

Beschermd wonen is wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met een psychiatrische diagnose. Op 1 januari 2015 is beschermd wonen van de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) gegaan. Daarbij geldt een overgangsrecht tot uiterlijk 2021.

 GGZ-C-pakket: overgangsrecht tot uiterlijk 2021

Had u op 31 december 2014 een geldig AWBZ-indicatie voor beschermd wonen (GGZ C-pakket)? Dan heeft u misschien nog overgangsrechten vanuit de AWBZ.

Het overgangsrecht kan uiterlijk tot 1-1-2021 duren. Maar het overgangsrecht kan voor u al eerder stoppen. Namelijk als:

  • De einddatum op uw AWBZ-indicatie vóór 1-1-2021 is. 
  • U een nieuw aanbod krijgt van uw gemeente, en u daarmee akkoord gaat.

Tijdens het overgangsrecht houdt u recht op de zorg die in uw AWBZ-indicatie staat (beschermd wonen met bijbehorende ondersteuning).

Wat gebeurt er als het overgangsrecht stopt?

Heeft u na afloop van uw overgangsrecht nog een beschermde woonomgeving nodig? Dan kunt u in principe terecht bij de gemeente waar u beschermd wilt wonen. De gemeente geeft u informatie over de mogelijkheden en de aanmeldprocedure. 

Een deel van de mensen krijgt toegang tot zorg vanuit de Wlz

Is duidelijk dat u uw hele leven intensieve GGZ en beschermd wonen nodig zult hebben? Dan komt u vanaf 1 januari 2021 in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Zie hiervoor: Cliënten GGZ vanaf 2021 toegang tot de Wlz.

Wilt u hulp bij de aanvraag van beschermd wonen?

U kunt daarvoor contact opnemen met: