Overgangsrecht in Regeling Wlz-indiceerbaren (tot 1 -1-2020)

U vindt hier informatie over het Wlz-overgangsrecht, ook wel bekend als 'Regeling Wlz-indiceerbaren'.

Wat houdt het Wlz-overgangsrecht in?

In het Wlz-overgangsrecht was geregeld dat een aantal thuiswonende groepen mensen nog zorg krijgen die is gebaseerd op hun laatste indicatie in AWBZ-functies en klassen. In 2016 heeft het CIZ beoordeeld wie van deze mensen voldoet aan de criteria van de Wlz. Voor de mensen die daar niet aan voldoen, is de Wlz-zorg op 1 juli 2017 gestopt.

Vanaf 1-1-2020 zijn alle mensen uit de groep 'Wlz-indiceerbaren' over gegaan naar de reguliere Wlz.

Welke situatie is op u van toepassing?

Mijn Wlz-zorg is op 1 juli 2017 gestopt

Uw gemeente en/of zorgverzekeraar is nu verantwoordelijk voor uw zorg en ondersteuning.

Cliëntondersteuning

Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan u helpen bij het aanvragen of veranderen van uw zorg of ondersteuning.

Uw zorg en ondersteuning na 2017

Gemeenten geven tijdelijke beschikkingen af voor ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet. Het is belangrijk om de einddatum van uw beschikking in de gaten te houden en op tijd een nieuwe aan te vragen. Houd rekening met 8 weken doorlooptijd van uw aanvraag tot het besluit van de gemeente.

Krijgt u wijkverpleging? Dan maakt de wijkverpleegkundige samen met u een zorgplan waarin staat welke zorg u krijgt en welke doelen die zorg heeft. De zorg wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Ik blijf in de Wlz

Heeft u een Wlz-indicatie met zorgprofiel (onbeperkte geldigheidsduur) gekregen? Het zorgprofiel geeft aan dat u definitief recht houdt op zorg uit de Wlz.

U houdt tot 1 januari 2020 de status van ‘Wlz-indiceerbaar’. Die status geeft u recht op ten minste uw huidige zorg. U vindt meer informatie bij Ik heb een Wlz-indicatie (met zorgprofiel) gekregen.