Verlenging overgangsrecht ADL-woning/Fokuswoning tot 1 januari 2021

Het overgangsrecht vanuit de regeling ‘Wlz-indiceerbaren’ is verlengd voor ongeveer 50 mensen die wonen in een adl-woning (Fokuswoning). Hun zorg blijft tot 1 januari 2021 onder het overgangsrecht vallen.

Voor bewoners van een adl-woning zou de zorg buiten de woning (en de zorg die zo specifiek is dat Fokus deze binnen de woning niet kan leveren) per 1 juli 2020 van de Wlz overgaan naar de Zorgverzekeringswet en de Wmo. Dat wordt nu 1 januari 2021.

Waarom deze verlenging?

Voor de overgang van de Wlz naar Zvw en Wmo zijn nieuwe indicaties nodig. Daarvoor gaan een wijkverpleegkundige en de gemeente in gesprek met de cliënt. Dit gebeurt bij voorkeur in één gezamenlijk gesprek met de wijkverpleegkundige en de Wmo-consulent.

Door de coronacrisis kan dit proces niet plaatsvinden. Om die reden is besloten om de overgang een half jaar later te laten plaats vinden.