Cliënten GGZ vanaf 2021 toegang tot Wlz

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Wel moeten zij voldoen aan de bestaande Wlz-toegangscriteria.

Voor wie?

Het gaat hierbij naar verwachting om 10.000 cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Deze groep cliënten krijgt nu zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning of de Zorgverzekeringswet.

Om een beeld te krijgen wie zorg kan krijgen vanuit de Wlz zijn er omschrijvingen van cliënten (cliëntschetsen) met een psychische stoornis.

Voordelen van deze overgang

Toegang tot de Wlz betekent voor deze cliënten dat ze zekerheid hebben dat samenhangende zorg voor de lange termijn is geregeld. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Met deze overgang worden mensen met een psychische stoornis hetzelfde benaderd als mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening.

Hoe gaat de overgang?

Zie hiervoor Overgang van cliënten in de GGZ naar de Wlz

Activiteiten

Vooruitlopend op de overgang worden verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Kamerstukken en brieven over de toegang tot Wlz voor mensen in de GGZ

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 9 juli 2019 aangenomen.

Nota naar aanleiding van het verslag van wijziging Wlz
Kamerbrief positionering behandeling in de Wlz
Aanbiedingsbrief bij stukken over de wijziging van de Wlz
Kamerbrief over toegang Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis
Wijziging van de Wet langdurige zorg

Heeft u vragen?

Organisatorische vragen

Gemeenten en zorgaanbieders die vragen hebben over de gevolgen voor hun organisatie (dus geen cliëntvragen) kunnen een e-mail sturen naar regiotafels@qconsultzorg.nl.

Cliëntvragen

Logo van het Juiste Loket

Cliënten, zorgverleners en mensen die voor iemand met een psychische stoornis zorgen, kunnen contact opnemen met het Juiste Loket, via telefoonnummer 030-7897878 en e-mailadres meldpunt@juisteloket.nl