Verblijf in instelling

Verblijf in een instelling is mogelijk als iemand 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft.

U vindt hier informatie over een opname in een ggz-instelling, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking (VB-instelling) of een verpleeghuis voor ouderen.