Een man in de gemeenschappelijke ruimte van zijn zorginstelling

Verblijf in instelling

Verblijf in een instelling is mogelijk als iemand 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft.

U vindt hier informatie over een opname in een GGZ-instelling, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking (VB-instelling) of een verpleeghuis voor ouderen.