Hoe gaat een opname in een GGZ-instelling?

Een GGZ-instelling geeft behandeling, zorg en begeleiding aan mensen met psychische problemen en/of verslaafden. Dat kan op afspraak (ambulant), of met een opname in de instelling (klinisch). Een opname kan tijdelijk zijn, bedoeld voor behandeling van de psychische klachten. Een deel van de mensen woont langdurig in een GGZ-instelling, bijvoorbeeld op een beschermde woonplek.

Tijdelijke opname met behandeling

Voor een opname in een GGZ-instelling is een verwijzing nodig van de huisarts of de GGZ-behandelaar. Na verwijzing volgt een intake-gesprek bij de GGZ-instelling. Bij dat gesprek wordt nog eens gekeken of een opname echt het beste is.

Opname met behandeling in een GGZ-instelling wordt (maximaal 3 jaar) vergoed door de zorgverzekeraar. Als aansluitend langer verblijf met behandeling nodig is, wordt dat betaald vanuit de Wet langdurige zorg. Men noemt dat een GGZ-B indicatie.

Wonen in een beschermde omgeving

Beschermd wonen (zonder behandeling) is de verantwoordelijkheid van de gemeente op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Beschermd wonen via de gemeente is gericht op herstel; het is de bedoeling dat mensen na verloop van tijd weer zelfstandig kunnen wonen.

Vanaf 2021 kunnen mensen die blijven afhankelijk zijn van intensieve geestelijke gezondheidszorg een indicatie voor de Wet langdurige zorg aanvragen. Bijvoorbeeld voor beschermd wonen. Een Wlz-indicatie is levenslang geldig.

Dagelijks leven in een GGZ-instelling

Lees meer over:

Gedwongen opname

Een gedwongen opname in een GGZ-instelling is heel ingrijpend. Het is alleen toegestaan als iemand een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen. Dat gevaar moet te maken hebben met een psychische aandoening

Meer informatie hierover vindt u bij het Informatiepunt Dwang in de zorg.