Opname in een verpleeghuis

Verpleeghuiszorg is bedoeld voor mensen van alle leeftijden. In de praktijk maken vooral veel ouderen er gebruik van. Sommige verpleeghuizen hebben zich gespecialiseerd. Ze richten zich bijvoorbeeld op mensen met dementie.

Opname in een verpleeghuis

Mensen die zelf een opname in een verpleeghuis nodig vinden, kunnen een indicatie aanvragen bij het CIZ. Het CIZ toetst of de persoon 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft.

Dagelijks leven in een verpleeghuis

De zorginstelling moet zo goed mogelijk rekening houden met de wensen en behoeften van de bewoners. De zorg moet passen bij de persoonlijke situatie en persoonlijkheid. Dat kan bijvoorbeeld gaan om wat iemand wil eten en wat voor dagbesteding bij die persoon past. Maar het is ook belangrijk dat zorgverleners steeds manieren blijven zoeken om de bewoners zo veel mogelijk zeggenschap te geven over hun eigen leven. Daarbij zijn natuurlijk ook grenzen.

Lees meer over:

Mensen die niet meer kunnen beslissen over een opname

Niet iedereen kan zelf beslissen over een opname. Mensen met vergevorderde dementie bijvoorbeekd, is kunnen hun eigen situatie niet meer overzien. Er kan een moment komen dat familie, mantelzorgers of professionele zorgverleners een opname in een verpleeghuis nodig vinden.

Zij kunnen dan het CIZ vragen om een indicatie te stellen. Een medewerker komt daarvoor op huisbezoek.

  • Stelt het CIZ vast dat de persoon niet zelf kiest voor een opname, maar zich er ook niet tegen verzet? Dan is een opname zonder instemming, zonder verzet mogelijk. Men noemt dit ook wel artikel 60-procedure of Bopz-toets.
  • Stelt de medewerker vast dat de persoon níet in een instelling wilt wonen? Dan kan het CIZ geen indicatie voor opname geven. De huisarts of familie kan de procedure voor een gedwongen opname in gang zetten. CIZ kan die procedure ook zelf in gang zetten onder de Wet zorg en dwang.