Verlenging overgangsrecht beschermd wonen

Had u op 31 december 2014 een geldige AWBZ-indicatie voor beschermd wonen (GGZ C-pakket)? Dan heeft u overgangsrecht.

Tijdens het overgangsrecht houdt u recht op de zorg die in uw AWBZ-indicatie staat: beschermd wonen met bijbehorende ondersteuning.

Dit overgangsrecht voor beschermd wonen is met een jaar verlengd. Het kan daardoor tot uiterlijk 1 januari 2021 duren. Maar het overgangsrecht kan voor u al eerder stoppen. Namelijk als:

  • De einddatum op uw AWBZ-indicatie vóór 1 januari 2021 is. 
  • U een nieuw aanbod krijgt van uw gemeente, en u daarmee akkoord gaat.

Let op: het persoonsgebonden budget valt niet onder dit extra lange overgangsrecht. Voor het pgb gold een overgangsrecht van één jaar (alleen in 2015). Dit staat los van uw recht op het GGZ C-pakket zelf. U kunt altijd weer een pgb aanvragen bij uw gemeente als u dat wilt.

Heeft u hier vragen over? Dan kunt u contact opnemen met het Juiste Loket

Wilt u persoonlijk advies? Neem contact op met het Juiste Loket (voor cliënten, naasten en professionals)

Heeft u nog geen zorg en wilt u weten wat bij uw situatie past?

Kijk dan op Regelhulp.nl