Vertrouwenspersoon jeugd

Heeft u of uw kind vragen of klachten over jeugdhulp? Dan kunt u of uw kind bij een vertrouwenspersoon terecht. De hulp van de vertrouwenspersoon is gratis.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon kan met u meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. U kunt ook hulp krijgen als u een klacht wilt indienen bij een klachtencommissie of bezwaar wilt maken bij de gemeente.

Vertrouwenspersonen zijn er voor iedereen met vragen of klachten over:

  • centra voor jeugd & gezin
  • jeugd- en wijkteams
  • instellingen die de jeugdhulp uitvoeren
  • organisaties voor jeugdbescherming
  • de jeugdreclassering
  • de Raad voor de Kinderbescherming
  • Veilig Thuis

Hoe vindt u een vertrouwenspersoon?

Neem contact op met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) voor een vertrouwenspersoon.

Ook op locatie

Vertrouwenspersonen kunnen ook langskomen in een (open of gesloten) jeugdhulpinstelling, pleeggezin of gezinshuis. Uw kind kan daar direct vragen stellen of klachten vertellen. 

Recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon

In de Jeugdwet is het recht op een onafhankelijk vertrouwenspersoon vastgelegd. Iedereen die gebruik wil maken van jeugdhulp kan contact opnemen met een vertrouwenspersoon.