ADL-assistentie in een ADL-woning

Laatste wijziging: 6 februari 2019

ADL-assistentie in een ADL-clusterwoning houdt in dat u:

  • Woont in een ADL-clusterwoning van Fokus, Nieuw Amstelrade of Stichting Wassenaarse zorgverlening;
  • 24 uur per dag hulp kunt oproepen bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) in en om uw woning;
  • Direct hulp kunt krijgen bij een noodoproep;
  • Alleen hulp krijgt op uw verzoek en volgens uw aanwijzingen. U heeft zelf de regie over uw zorg. 

Onder welke zorgwet valt de ADL-assistentie?

De ADL-assistentie is geregeld in een subsidieregeling van de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt hiervoor een indicatie aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) als u:

  • een lichamelijke beperking of ziekte (een 'somatische aandoening') heeft;
  • een rolstoeldoorgankelijke woning nodig heeft;
  • per week minstens 5 uur ADL-assistentie moet kunnen oproepen;
  • zelfstandig kunt wonen, zelf zorg kunt oproepen en aanwijzingen kunt geven aan de zorgverlener.

Onder welke zorgwetten valt de aanvullende zorg? 

ADL-assistentie wordt alleen in en om de ADL-woning gegeven. Als u ook zorg buiten de ADL-woning nodig heeft, kunt u die aanvragen bij uw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning) of zorgverzekeraar (wijkverpleging). 

Wat kunt u doen als het niet duidelijk is?

Neem zo nodig contact op met het Juiste Loket.

Overgangsrechten

Had u op 31 december 2014 een AWBZ-indicatie voor ADL-assistentie? Kijk dan bij Overgangsrecht ADL-assistentie

Welke zorgaanbieders hebben ADL-woningen?