Beschermd wonen

Beschermd wonen is een veilige woonplek met begeleiding voor mensen met een psychiatrische diagnose. De mate van begeleiding verschilt; van enkele uren tot 24 uur per dag, zeven dagen per week. 

Onder welke zorgwet valt beschermd wonen?

Beschermd wonen wordt betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk.

Beschermd wonen aanvragen

U kunt contact opnemen met uw eigen gemeente als u beschermd wilt wonen. De gemeente kan u doorverwijzen naar de 'centrumgemeente'. De toegang tot beschermd wonen wordt namelijk per centrumgemeente-regio geregeld, dus niet door iedere gemeente apart. 

Op Regioatlas staat een overzicht van de centrumgemeenten. De manier waarop u beschermd wonen kunt aanvragen, verschilt per regio. 

Eigen bijdrage voor beschermd wonen

De gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor beschermd wonen. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw leeftijd, inkomen en gezin. U zult altijd zakgeld en kleedgeld overhouden. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stuurt u een rekening voor de eigen bijdrage.

Beschikbaarheid van beschermd wonen

De regering gaat gemeenten stimuleren om te zorgen voor meer passende beschermd wonen-plekken. Zie hiervoor ook: Van beschermd wonen naar een beschermd thuis

Persoonsgebonden budget (pgb) voor beschermd wonen

U kunt voor beschermd wonen een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen. Hiervoor gelden wel de voorwaarden die uw gemeente daaraan stelt. Meer informatie vindt u in Persoonsgebonden budget in de Wmo.

Begeleiding en dagbesteding bij beschermd wonen

Uw gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning in het dagelijks leven. Begeleiding en dagbesteding zijn onderdeel van beschermd wonen. De gemeente zal met u bespreken welke ondersteuning u nodig heeft. 

Medische zorg bij beschermd wonen

Voor medische kosten, zoals huisartsenzorg, fysiotherapie en behandeling in het ziekenhuis, heeft u een zorgverzekering nodig. Hierbij geldt wel een verplicht eigen risico. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,-. De eerste € 385,- voor medische zorg uit het basispakket betaalt u zelf. De huisarts valt niet onder het eigen risico; daarvoor hoeft u niet bij te betalen. 

Overgangsrechten beschermd wonen

Had u op 31 december 2014 een AWBZ-indicatie voor beschermd wonen? Dan heeft u overgangsrecht gekregen. Dit recht kan tot uiterlijk 2020 duren. Hoe lang uw overgangsrecht duurt hangt af van uw situatie. Zie Overgangsrecht beschermd wonen voor meer informatie. 

Wilt u persoonlijk advies? Neem contact op met het Juiste Loket (voor cliënten, naasten en professionals)

Heeft u nog geen zorg en wilt u weten wat bij uw situatie past?

Kijk dan op Regelhulp.nl