Dagbesteding voor volwassenen

Laatste wijziging: 18 februari 2018

Dagbesteding zijn activiteiten overdag om de tijd prettig en/of zinnig te vullen. Gemeenten verzorgen activiteiten waar iedereen naar toe kan. Dit worden 'algemene voorzieningen' genoemd.

Het gaat bijvoorbeeld om:

 • koffieochtend in een buurthuis
 • bewegingsprogramma's in een buurthuis
 • uitjes
 • muziek(lessen)
 • verschillende vormen van welzijnswerk

U kunt bij uw gemeente navragen welke mogelijkheden er zijn. 

Dagbesteding met intensieve begeleiding

Heeft u dagbesteding nodig met intensieve begeleiding van professionals? Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als u vanwege een ziekte of beperking niet naar school of werk kunt gaan. Ook op hoge leeftijd kan dagbesteding nodig zijn, bijvoorbeeld als er sprake is van dementie. 

Deze dagbesteding wordt ook wel groepsbegeleiding genoemd.

Vanuit welke zorgwetten is dagbesteding voor volwassenen mogelijk?

 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • De Wet langdurige zorg (Wlz)

Wanneer krijgt u dagbesteding vanuit de Wmo?

U kunt dagbesteding vanuit de Wmo krijgen als:

 • U 18 jaar of ouder bent, en
 • U vanwege een ziekte, beperking of hoge leeftijd professionele dagbesteding nodig heeft, en
 • geen indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg, en
 • U niet voldoende hulp uit uw eigen omgeving krijgt (bijvoorbeeld van uw partner, familieleden of anderen)

Voor dagbesteding vanuit de Wmo kunt u zich melden bij uw gemeente. 

Wanneer krijgt u dagbesteding vanuit de Wlz?

Heeft u een indicatie voor Wlz-zorg? Dan valt dagbesteding onder de Wlz.

U kunt een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg. Bij de indicatie krijgt u een zorgprofiel. Daarin staat welke zorg u nodig heeft. Als u een Wlz-indicatie heeft, bespreekt u met uw zorgkantoor hoe u de zorg invult. Bijvoorbeeld hoeveel uur dagbesteding u nodig heeft. Heeft u gekozen voor een persoonsgebonden budget? Dan kunt u daarmee zelf dagbesteding inkopen. 

Vervoer naar de dagbesteding

Zo nodig krijgt u vervoer naar de dagbesteding vergoed. Dat geldt voor de dagbesteding vanuit de Wmo en Wlz. 

Kunt u zelf kiezen vanuit welke wet u dagbesteding wilt?

Nee, dat kan niet. De aard van uw zorgvraag bepaalt onder welke wet uw zorg en ondersteuning valt. Daarbij geldt:

 • Voldoet u niet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor dagbesteding.
 • Voldoet u wel aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan kunt u terecht bij uw zorgkantoor. De gemeente is dan niet verantwoordelijk voor uw dagbesteding. 

Komt u er niet uit?

Is niet duidelijk waar u moet zijn of wordt u van het ene loket naar het andere gestuurd? Neemt dan contact op met het Juiste Loket voor persoonlijk advies.