Dagbesteding bij Wlz-zorgprofiel

Heeft u een indicatie van het CIZ voor Wlz-zorg en heeft u dagbesteding nodig? Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u eerder (beschut) heeft gewerkt en dat nu niet meer kunt. Neem dan contact op met uw zorgkantoor. Het zorgkantoor neemt uw aanvraag voor dagbesteding in behandeling en beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt.
 
Als u al dagbesteding ontvangt vanuit de Wlz, hoeft u niks te doen.