Verlaging eigen bijdrage Wet langdurige zorg

Laatste wijziging: 1 juni 2018

Vanaf 1 januari 2018 wordt de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg verlaagd. 

Deze maatregel is bedoeld voor mensen die: 

  • blijvend intensieve zorg thuis ontvangen, of 
  • zelf in een verpleeghuis zijn opgenomen terwijl hun partner thuis woont.

De eigen bijdrage is afhankelijk van hun inkomen en vermogen. Het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage wordt verlaagd van 12,5 naar 10%. Ruim dertigduizend mensen gaan erop vooruit door de maatregel, vooral mensen met een middeninkomen. Zij betalen 30 tot 150 euro minder per maand.