Gespecialiseerde verpleging voor mensen met een Wlz-indicatie 

Na een ziekenhuisopname kan tijdelijk verpleging thuis nodig zijn waarvoor de medisch specialist verantwoordelijk blijft. Bijvoorbeeld complexe wondverzorging. Dit heette voorheen 'medisch-specialistische verpleging thuis' (MSVT), tegenwoordig spreken we van 'gespecialiseerde verpleging op voorschrift van de medisch specialist'. Deze vorm van verpleging wordt tot 31 december 2017 voor iedereen betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). 
Vanaf 1 januari 2018 wordt deze verpleging voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) niet meer betaald vanuit de Zvw, maar vanuit de Wlz. 

Financiering uit het zorgprofiel

Vaak is er voldoende ruimte in het bestaande zorgprofiel van de cliënt. De gespecialiseerde verpleging wordt daar dan uit betaald. 

Wat als het zorgprofiel niet genoeg ruimte heeft?

Cliënten die in een instelling wonen: 

De zorgprofielen van alle bewoners krijgen extra ruimte voor deze nieuwe aanspraak. Een beperkt aantal 
cliënten heeft gespecialiseerde verpleging nodig, waardoor instellingen kunnen uitkomen met de beschikbare financiering. 

Cliënten die thuis wonen:

Cliënten met een persoonsgebonden budget (pgb) of modulair pakket thuis (mpt) krijgen extra financiering voor gespecialiseerde verpleging als hun zorgprofiel niet genoeg ruimte heeft. Er zit geen maximum aan die extra financiering. Met deze maatregel wordt voorkomen dat personen in de knel komen. Actuele informatie over de voorwaarden voor extra financiering komt later op deze website. 

Overgang

Cliënten met een Wlz-indicatie die op 31 december 2017 thuis gespecialiseerde verpleging op voorschrift van een medisch specialist ontvangen, kunnen met deze verandering te maken krijgen. Actuele informatie over hoe de continuïteit van zorg wordt geregeld, komt later op deze website.

Aandachtspunten

  • Voor mensen zonder Wlz-indicatie blijft 'gespecialiseerde verpleging op voorschrift van een medisch specialist' onder de Zvw vallen. 
  • 'Verpleging onder directe aansturing van een medisch specialist' blijft onder de Zvw vallen, ook voor mensen met een Wlz-indicatie. Deze verpleging is onderdeel van de medisch specialistische zorg (diagnose behandelcombinatie). 

Heeft u vragen over gespecialiseerde verpleging? Neem dan contact op met het Juiste Loket, (030) 7897878 of meldpunt@juisteloket.nl

November 2017