Kwaliteit van zorg en ondersteuning

Goede zorg betekent dat u zo veel mogelijk zelf kunt kiezen en beslissen, ook als u zorg of ondersteuning nodig heeft. 

Afhankelijk zijn van zorg kan voelen als een belemmering. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een begeleider die een vaste dagindeling voorstelt of oplegt.
  • Wachten op de verzorgende om uit bed geholpen te worden.
  • Afhankelijkheid van anderen om ergens naar toe te gaan.
  • Toestemming moeten vragen aan een vertegenwoordiger voor (grotere) financiële uitgaven.

Respect voor uw eigen keuzes

Respect voor uw eigen keuzes en voorkeuren is een belangrijk uitgangspunt in de langdurige zorg en ondersteuning. Dat geldt voor iedereen, los van de reden waarom iemand zorg of ondersteuning nodig heeft. 

Samen een zorgplan maken

Samen met de zorgaanbieder bespreekt u (of uw vertegenwoordiger) hoe uw zorg ingevuld wordt. Dit wordt opgeschreven in een zorgplan. In het zorgplan staan uw wensen, mogelijkheden, behoeften en beperkingen. Ook staat er welke doelen u wilt halen. 

In het zorgplan staat hoeveel uren zorg u krijgt. De zorguren zijn niet altijd individueel. Soms wordt een aantal uren zorg aangeboden in groepsverband. Deze uren zorg krijgt u dan samen met andere cliënten, bijvoorbeeld bij dagactiviteiten. Ook de tijd die zorgverleners nodig hebben voor overleg met familie of (wettelijke) vertegenwoordigers horen bij de zorgtijd.

Wilt u andere zorg?

Het is mogelijk dat uw situatie verandert, waardoor hij meer zorg nodig heeft dan in zijn zorgprofiel staat. U (of uw vertegenwoordiger) kan dan met de behandelaar overleggen of een nieuwe indicatie mogelijk is.

Opname in een instelling

Verhuizen naar een zorginstelling is een ingrijpende verandering. U moet zich aanpassen aan de gewoonten en het ritme in de instelling.

Goede zorg betekent dat u waar mogelijk zelf keuzes kunt maken en dat uw privacy waar mogelijk wordt gerespecteerd. Denk bijvoorbeeld aan aankloppen voordat een zorgverlener uw kamer binnen gaat.

Bent u niet tevreden over uw zorg?

Bespreek dan met uw zorgverlener waarom u niet tevreden bent. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen. Het Landelijk Meldpunt Zorg kan u verder helpen met informatie en advies. 

Goede zorg volgens de wet

Goede zorg en ondersteuning sluit aan bij de behoeften van een cliënt. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Wilt u persoonlijk advies? Neem contact op met het Juiste Loket (voor cliënten, naasten en professionals)