Huishoudelijke hulp bij Wlz-zorg thuis

Laatste wijziging: 17 februari 2018

Bij Wlz-zorg thuis kunt u ook hulp bij het huishouden nodig hebben. In de Wet langdurige zorg (Wlz) heet dat ‘schoonhouden van de woning’. Deze term zorgde voor verwarring. Huishoudelijke hulp kan immers meer zijn dan alleen schoonmaken. Denk aan opruimen, schoonmaken, het verzorgen van planten en huisdieren, bedden opmaken en de maaltijd klaarmaken. Daarom wordt de aanspraak aangepast naar ‘huishoudelijke hulp’.

Wanneer gaat deze wijziging in?

Om de term in de Wlz aan te passen is een wetswijziging nodig. Deze wetswijziging wordt met terugwerkende kracht ingevoerd op 1 januari 2015. Daarom kunnen zorgkantoren en zorgaanbieders nu direct afspraken maken over de levering van huishoudelijke hulp. De formele wetswijziging gebeurt waarschijnlijk in 2019, maar in de praktijk wordt de hulp dus al aangepast. Wat dit voor u betekent, hangt af van uw situatie.

Wat is uw situatie?

 

Vragen?

Heeft u vragen over huishoudelijke hulp bij Wlz-zorg thuis? Op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) staat een overzicht van contactpersonen per zorgkantoor waar u terecht kunt met uw vragen. 

Algemene voorzieningen van de gemeente

Algemene voorzieningen van gemeenten zijn bedoeld voor alle inwoners, ook voor mensen met Wlz-zorg thuis. Een voorbeeld is de maaltijdvoorziening (vaak ‘Tafeltje dekje’ genoemd). Vraag bij uw gemeente na welke algemene voorzieningen in uw gemeente beschikbaar zijn. Als u hiervan gebruik kunt maken, gaat dit voor op huishoudelijke hulp vanuit de Wlz.

Aanspraak huishoudelijke verzorging

Door de aanpassing in de Wlz zal de aanspraak voor huishoudelijke hulp gaan aansluiten bij de term ‘huishoudelijke verzorging’ zoals dat tot 1 januari 2007 was opgenomen in artikel 3 van het Besluit zorgaanspraken van de AWBZ. De aanspraak is daar als volgt geformuleerd:

Huishoudelijke verzorging omvat het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van het verzorgen van het huishouden in verband met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap (...) die leidt of dreigt te leiden tot het disfunctioneren van de verzorging van het huishouden van de verzekerde dan wel van de leefeenheid waartoe de verzekerde behoort, te verlenen door een instelling.

Het gaat om ondersteuning bij of het overnemen van huishoudelijke taken bij cliënten die vanwege hun ziekte of beperking het huishouden niet (helemaal) zelf kunnen doen. Denk aan opruimen, schoonmaken, het verzorgen van planten en huisdieren, bedden opmaken en de maaltijd klaarmaken.