Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden is bijvoorbeeld het huis schoonmaken, boodschappen doen, maaltijden klaarmaken, de was doen, verzorging van planten en huisdieren, enzovoort.

Een hulpverlener neemt de huishoudelijke taken van u over. Wilt u leren om het huishouden zelf te doen? Of kunt u met wat hulp de huishoudelijk taken zelf uitvoeren? Dan heeft u begeleiding nodig in plaats van hulp bij het huishouden.  

Onder welke zorgwetten kan huishoudelijke hulp vallen?

Wanneer krijgt u huishoudelijke hulp vanuit de Wmo?

Hulp bij het huishouden valt onder de Wmo als:

  • u 18 jaar of ouder bent, en
  • u uw huishouden zelf niet kunt doen vanwege een ziekte, beperking of hoge leeftijd, en
  • u géén recht heeft op Wlz-zorg (zie hieronder), en
  • het niet lukt om voldoende hulp te krijgen uit uw omgeving (bijvoorbeeld van uw partner, eventuele kinderen, familie of anderen).

Hulp vanuit de Wmo vraagt u aan bij uw gemeente. De gemeente kan nog andere voorwaarden stellen. Die voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. 

De gemeente kan een eigen bijdrage vragen. 

Wanneer krijgt u hulp bij het huishouden vanuit de Wlz?

U kunt huishoudelijke hulp vanuit de Wlz krijgen als:

Voor Wlz-zorg betaalt u een eigen bijdrage. 

Kunt u zelf kiezen vanuit welke wet u huishoudelijke hulp wilt?

Nee, dat kan niet. De aard van uw zorgvraag bepaalt onder welke wet uw zorg en ondersteuning valt. 

  • Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg, is de gemeente verantwoordelijk voor hulp bij het huishouden.
  • Als u wel voldoet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg, dan hoeft de gemeente u geen hulp bij het huishouden te geven. U kunt dan Wlz-zorg aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Heeft u al een Wlz-indicatie? Neem dan contact op met uw zorgkantoor als u hulp bij het huishouden nodig heeft. 

Heeft uw gemeente u naar het Centrum indicatiestelling zorg verwezen voor een Wlz-indicatie? Lees dan Verwijst uw gemeente/zorgverzekeraar u naar het CIZ?

Komt u er niet uit?

Is niet duidelijk waar u moet zijn of wordt u van het ene loket naar het andere gestuurd? Neemt dan contact op met het Juiste Loket voor persoonlijk advies. 

Wilt u persoonlijk advies? Neem contact op met het Juiste Loket (voor cliënten, naasten en professionals)

Heeft u nog geen zorg en wilt u weten wat bij uw situatie past?

Kijk dan op Regelhulp.nl