Modelovereenkomsten met derdenbeding verplicht bij pgb's

Laatste wijziging: 25 juni 2019

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning of Wet langdurige zorg? Sinds 1 april 2017 is het gebruik van modelzorgovereenkomsten daarbij verplicht.

U vindt deze modelzorgovereenkomsten op de website van de Sociale verzekeringsbank (SVB). Door het gebruik van modelzorgovereenkomsten is de kans op fouten kleiner. Hierdoor kan de SVB uw zorgovereenkomst sneller verwerken.

Derdenbeding in de zorgovereenkomst

In deze modelzorgovereenkomsten is een verplichte bepaling opgenomen, genaamd het derdenbeding. Deze bepaling beschermt u in het geval van fraude door de zorgverlener.

Wat houdt het derdenbeding in?

Dit derdenbeding in de zorgovereenkomst zorgt er voor dat het zorgkantoor en de gemeente een frauderende zorgverlener direct aan kunnen spreken om onterecht verkregen zorggelden terug te betalen.

Voor wie is het derdenbeding?

Het derdenbeding geldt voor elke zorgovereenkomst die u in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) of Jeugdwet heeft gesloten per 1 april 2017.

Voor zorgovereenkomsten die u voor 1 april 2017 heeft gesloten is overgangsrecht opgenomen.

Hoe ziet het overgangsrecht er uit?

  • Heeft u vóór 1 april 2017 een of meer zorgovereenkomsten afgesloten voor jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning (Jeugdwet en Wmo 2015)? Dan moet u uiterlijk op 1 april 2022 de verplichte modelovereenkomst met daarin een derdenbeding gebruiken.
  • Heeft u vóór 1 april 2017 zorgovereenkomsten afgesloten voor Wlz-zorg? Dan moet u uiterlijk op 1 juli 2019 de verplichte modelovereenkomst met derdenbeding gebruiken.

Dit geldt ook voor zorgovereenkomsten waarvoor geen modelovereenkomst beschikbaar was op het moment dat u de overeenkomst maakte.

Publicatie van de regeling

De regeling waarmee het derdenbeding is geregeld, is in februari 2017 in de Staatscourant gepubliceerd.