Toeslag voor gespecialiseerde zorg

Bij Wlz-zorg is soms extra budget mogelijk. Wlz-zorg is zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Toeslag voor gespecialiseerde zorg 

Een toeslag is geld voor gespecialiseerde zorg. Dit is mogelijk als u of uw kind:

 • een Wlz-indicatie heeft
 • en behoefte heeft aan:
  • gespecialiseerde epilepsiezorg
  • chronische invasieve beademing
  • non-invasieve beademing 
  • klinisch intensieve behandeling 

Een toeslag is ook mogelijk bij niet-strafrechtelijke forensische psychiatrie. 

Bij Wlz-zorg thuis of in een instelling

Een toeslag is mogelijk bij Wlz-zorg thuis en bij een opname in een zorginstelling. Bij zorg thuis is de toeslag mogelijk bij alle leveringsvormen:

 • volledig pakket thuis (vpt)
 • modulair pakket thuis (mpt)
 • persoonsgebonden budget (pgb)

Wanneer is een toeslag bij Wlz-zorg mogelijk?

Er zijn verschillende toeslagen. Bij iedere toeslag gelden verschillende voorwaarden. De voorwaarden voor 2017 staan in een Beleidregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), vanaf pagina 11. Uw zorgaanbieder kan u hierover advies geven. U kunt ook contact opnemen met Juiste Loket

Waar vraagt u een toeslag bij Wlz-zorg aan?

U vraagt een toeslag aan bij uw zorgkantoor. Uw zorgaanbieder kan de aanvraag ook indienen. 

 

Wilt u persoonlijk advies? Neem contact op met het Juiste Loket (voor cliënten, naasten en professionals)

Heeft u nog geen zorg en wilt u weten wat bij uw situatie past?

Kijk dan op Regelhulp.nl