Geldigheid Wlz-indicaties voor LVG-zorgzwaartepakketten

Laatste wijziging: 5 februari 2016

De AWBZ-indicaties voor een zorgzwaartepakket LVG zijn op 1 januari 2015 omgezet naar Wlz-indicaties voor hetzelfde zorgzwaartepakket. 

De LVG-indicaties hebben een beperkte geldigheidsduur van maximaal drie jaar. Als na de einddatum op de indicatie nog behandeling met verblijf nodig is, moet u bijtijds een nieuwe indicatie aanvragen bij het CIZ. U kunt dit 6 weken voor afloop van de huidige indicatie doen.