Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Laatste wijziging: 6 maart 2018

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt wat goede zorg is, en wat u kunt doen als u ontevreden bent over de zorg.

Voor wie geldt de Wkkgz?

De Wkkgz geldt voor zorginstellingen en voor zelfstandige zorgverleners, zoals zzp’ers. Denk aan GGZ-instellingen, verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten. Ook aanbieders van alternatieve geneeswijzen moeten zich aan deze wet houden.

Wat regelt de Wkkgz?

In de Wkkgz is vastgelegd:

  • Wat goede zorg inhoudt.
  • Wat er moet gebeuren als u een klacht heeft over de zorg.
  • Dat zorginstellingen incidenten veilig moeten kunnen melden, zodat de instelling ervan kan leren.
  • Dat alle vormen van geweld in de zorgrelatie gemeld moeten worden aan de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd.

Wilt u persoonlijk advies? Neem contact op met het Juiste Loket (voor cliënten, naasten en professionals)

Heeft u nog geen zorg en wilt u weten wat bij uw situatie past?

Kijk dan op Regelhulp.nl